Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd +86--18008454159 sales@astiland.com
Nhà máy Tour Nhận báo giá
Nhà -

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd Nhà máy Tour

Dây chuyền sản xuất

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

OEM/ODM

Dịch vụ OEM được cung cấp Dịch vụ thiết kế được cung cấp Nhãn người mua được cung cấp

 

 

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Nghiên cứu và phát triển

Có / có 5 - 10 người (Các) Kỹ sư R&D trong công ty.

Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0